Våra kunder - Referenser

Installatörerna Norr AB erbjuder tjänster såväl till företag eller privatpersoner. Här hittar du ett par av våra uppdragsgivare.

Peab Peab är ett bygg- och anläggningsföretag, vars främsta ledstjärna är total kvalitet i alla led av byggprocessen.

Skanska Skanska ska vara den ledande projektutvecklaren på lokala marknader och inom utvalda produktområden såsom bostäder, kontor och handel samt inom utvalda typer av infrastrukturprojekt.

Fastec Fastec är specialiserade på totalentreprenader inom segmenten affärsbyggnader, idrottshallar och industribyggnader.

Skebo Skebo, eller Skelleftebostäder AB, bildades 1965. Vi är ett allmännyttigt bostadsföretag ägt av Skellefteå kommun.

HSB

Sveriges största bostadsorganisation, med 550 000 medlemmar. Bygger, finansierar och förvaltar HSB-medlemmarnas hem.

Skellefteå Kommun